AUTOMATY PŁATNICZE

Korzyści z zastosowania automatu płatniczego:

Płatność samoobsługowa

Wyeliminowanie możliwego błędu spowodowanego czynnikiem ludzkim podczas pobierania opłat . Bardzo szybki zwrot inwestycji.

Płatność gotówką

Monety oraz banknoty. Brak ograniczeń płatności praktycznie eliminuje potrzebę angażowania kasjera i operatora.

Płatność kartą kredytową

VISA, MASTER, MAESTRO, DINERS CLUB, terminale płatnicze korzystają ze wszystkich zabezpieczeń i standardów bankowych.

Automatyczne obliczanie ceny

Wzrost przychodów dzięki automatycznym obliczeniom wydłuża godziny pracy i eliminuje ryzyko utraty gotówki przez personel.

Zwrot inwestycji

Automat płatniczy nie tylko oszczędza koszty pracownika i przedłuża nieprzerwany czas pracy, ale również eliminuje potencjalne ubytki ze sprzedaży.

Pełny zapis operacji finansowych

Szybka i dokładna rejestracja pozwala uzyskać internetowy przegląd opłacalności poszczególnych zakładów i stref płatnych.